Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49402
Title: Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính tại các doanh nghiệp may thuộc Tập đoàn dệt may Việt Nam
Authors: Nguyễn Văn Đức
Keywords: Quản trị tài chính
Doanh nghiệp dệt may
Báo cáo tài chính
Tài sản cố định
Vốn cố định
Vốn kinh doanh
Tài chính doanh nghiệp
Abstract: Đánh giá thực trạng hiệu quả quản trị tài chính tại các doanh nghiệp may thuộc Vinatex giai đoạn 2009-2017; qua đó, chỉ ra những kết quả đã đạt được, những hạn chế và nguyên nhân dẫn đến hạn chế về hiệu quả quản trị tài chính tại các doanh nghiệp này. Vận dụng mô hình hồi quy để kiểm định tác động của các nhân tố tới hiệu quả Quản trị tài chính của các doanh nghiệp may. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị tài chính tại các doanh nghiệp may thuộc Vinatex trong thời gian tới.
Advisor: Nguyễn Thị Hoài Lê
Vũ Duy Vĩnh
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 209tr.
Method: http://luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luan an_Nguyen Van Duc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.