Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49414
Title: Nâng cao vai trò của khu vực hợp tác xã trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam
Authors: Phan Đức Hiếu, Nguyễn Hữu Thọ
Keywords: Hợp tác xã
Phát triển bền vững
Kinh tế
Xã hội
Môi trường
Abstract: Bài viết làm rõ tính tương đồng giữa vai trò của khu vực hợp tác xã và mục tiêu phát bền vững, từ đó đánh giá thực trạng, kiến nghị chính sách nhằm góp phần thực hiện tốt hơn cho cả hai mục tiêu mà Việt Nam đang theo đuổi đó là phát triển khu vực hợp tác xã và phát triển bền vững.
Issue Date: 2017-07
Type: Bài trích
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 7(470) - Tháng 7/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • B9-NCKT7.17-Nang cao vai tro khu vuc hop tac xa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.