Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49417
Title: Mức sẵn lòng chi trả của hộ dân để cải thiện chất lượng môi trường nước tại các làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh
Authors: Lê Thị Phương Dung, Nguyễn Hữu Đạt
Keywords: Định giá ngẫu nhiên
Ô nhiễm môi trường
Ô nhiễm môi trường nước
Làng nghề truyền thống
Abstract: Bài viết nghiên cứu mức phí mà hộ dân sẵn lòng chi trả để cải thiện chất lượng môi trường nước bị ô nhiễm và các nhân tố ảnh hưởng tới mức sẵn lòng chi trả của hộ dân, từ đó đề xuất mức phí chi trả phù hợp mà hộ dân chấp thuận nhằm "xã hội hóa quỹ bảo vệ môi trường" để xử lý, cải thiện chất lượng môi trường nước tại các làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh.
Issue Date: 2017-7
Type: Bài trích
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 7(470) - Tháng 7/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • B11-NCKT7.17-Cai thien chat luong moi truong nuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.