Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49428
Title: Cải thiện chất lượng du lịch tại Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) qua mô hình HOLSAT
Authors: Hà Thị Kim Duyên, Lê Đức Niêm
Nguyễn Trọng Xuân
Keywords: Du lịch
Kinh tế du lịch
Mô hình HOLSAT
Du lịch Buôn Đôn
Du lịch Đắk Lắk
Khách du lịch
Abstract: Nghiên cứu sử dụng mô hình HOLSAT để đánh giá những yếu tố tích cực và tiêu cực của khách du lịch khi đến tỉnh Đắk Lắk với điểm du lịch nổi tiếng là Buôn Đôn, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm cải thiện chất lượng các sản phẩm du lịch của khu du lịch này.
Issue Date: 2017-8
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 8 (471) - Tháng 8/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • B10-NCKT8.17-Cai thien chat luong du lich o Buon Don.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,93 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.