Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49439
Title: Giải pháp giảm thiểu rủi ro trong chăn nuôi gia cầm tỉnh Bắc Giang
Authors: Mai Thị Huyền, Nguyễn Quang Hà
Keywords: Nông nghiệp
Chăn nuôi
Chăn nuôi gia cầm
Rủi ro sản xuất
Rủi ro thị trường
Giảm thiểu rủi ro
Abstract: Bài viết làm rõ thực trạng rủi ro, phân tích cơ hội và thách thức trong chăn nuôi gia cầm ở tỉnh Bắc Giang những năm gần đây; đồng thời, đề xuất một số giải pháp giảm thiểu rủi ro nhằm phát triển bền vững chăn nuôi gia cầm của Bắc Giang trong thời gian tới.
Issue Date: 2017-9
Type: Bài trích
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 9 (472) - Tháng 9/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • B11-NCKT9.17-Giai phap giam thieu rui ro trong chan nuoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.