Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49441
Title: Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đến quyết định đầu tư của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Trần Thị Xuân Anh, Lê Quốc Tuấn
Keywords: Chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Cấu trúc sở hữu
Doanh nghiệp niêm yết
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nhà quản trị
Abstract: Dựa trên mẫu dữ liệu gồm 642 doanh nghiệp hiện đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2009-2015, bài viết này lượng hóa ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu tại doanh nghiệp đến quyết định đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam.
Issue Date: 2017-11
Type: Bài trích
Extent: 12tr.
Method: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 11 (474) - Tháng 11/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • B4-NCKT11.17-Anh huong cua cau truc so huu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.