Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49443
Title: Hoạch định du lịch hợp tác: nghiên cứu trường hợp điểm đến Đà Nẵng
Authors: Nguyễn Thị Bích Thủy, Đặng Phúc Sinh
Keywords: Du lịch
Hợp tác hoạch định du lịch
Phát triển bền vững
Phát triển du lịch bề vững
Abstract: Nghiên cứu thực nghiệm bằng phương pháp định tính phỏng vấn chuyên sâu các bên liên quan ở điểm đến Đà Nẵng, bài viết phân tích, đánh giá một số vấn đề về hợp tác trong hoạch định du lịch; đồng thời, đưa ra một số gợi ý nhằm thúc đẩy việc gia tăng mức độ hợp tác trong hoạch định du lịch tại Đà Nẵng cũng như các điểm đến khác trong cả nước.
Issue Date: 2017-11
Type: Bài trích
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 11 (474) - Tháng 11/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • B6-NCKT11.17-Hoach dinh du lich hop tac.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.