Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49443
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorNguyễn Thị Bích Thủy, Đặng Phúc Sinh-
dc.date.issued2017-11-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49443-
dc.description.abstractNghiên cứu thực nghiệm bằng phương pháp định tính phỏng vấn chuyên sâu các bên liên quan ở điểm đến Đà Nẵng, bài viết phân tích, đánh giá một số vấn đề về hợp tác trong hoạch định du lịch; đồng thời, đưa ra một số gợi ý nhằm thúc đẩy việc gia tăng mức độ hợp tác trong hoạch định du lịch tại Đà Nẵng cũng như các điểm đến khác trong cả nước.-
dc.format.extent9tr.-
dc.languagevivi
dc.subjectDu lịchvi
dc.subjectHợp tác hoạch định du lịchvi
dc.subjectPhát triển bền vữngvi
dc.subjectPhát triển du lịch bề vữngvi
dc.titleHoạch định du lịch hợp tác: nghiên cứu trường hợp điểm đến Đà Nẵngvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 11 (474) - Tháng 11/2017-
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • B6-NCKT11.17-Hoach dinh du lich hop tac.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.