Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49457
Title: Nghiên cứu mức độ hội nhập của thị trường chứng khoán ASEAN
Authors: Lại Cao Mai Phương
Keywords: Chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Kinh tế hội nhập
Hội nhập thị trường
Abstract: Bài viết vừa phân tích khái quát mức độ hội nhập thị trường chứng khoán 6 nước trong AEAN (ASEAN6) trong quá trình thực hiện những sáng kiến của diễn đàn thị trường vốn ASEAN (ACMF), vừa sử dụng mô hình ARDL so sánh, lượng hóa mức độ hội nhập thị trường chứng khoán ASEAN6 trong giai đoạn trước và sau khủng hoảng năm 2008; từ đó, đưa ra một số hàm ý đẩy nhanh mức độ hội nhập thị trường chứng khoán ASEAN trong thời gian tới.
Issue Date: 2017-12
Type: Bài trích
Extent: 13tr.
Method: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 12(475) - Tháng 12/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • B10-NCKT12.17-Nghien cuu muc do hoi nhap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.