Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49465
Title: Bàn về tính minh bạch trong quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam
Authors: Phan Thị Thanh Thủy
Keywords: Công ty cổ phần
Quản trị công ty
Tính minh bạch
Abstract: Tính minh bạch được đánh giá là một trong những nguyên tắc hàng đầu trong quản trị công ty. Tăng cường minh bạch trong quản trị công ty là mục tiêu của mọi cải cách về pháp luật quản trị công ty. Bài viết này sẽ tập trung làm rõ các vấn đề trên đồng thời phân tích những kinh nghiệm thực thi tính minh bạch trong quản trị công ty cổ phần ở một số nước điển hình trên thế giới và ở Việt Nam và có một số gợi ý về tăng cường tính minh bạch trong quản trị công ty cổ phần Việt Nam.
Issue Date: 2018-01
Type: Bài trích
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Số 01(353) T01/2018
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai 9- NCLP 1.18- tinh minh bach.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.