Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49469
Title: Vai trò, trách nhiệm của nhà nước trong xã hội công nghệ thông tin, công nghệ số, cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Hoàng Thị Kim Quế
Keywords: Công nghệ thông tin
Cách mạng công nghiệp
Cách mạng công nghiệp 4.0
Chính phủ điện tử
Công nghệ số
Nhà nước
Dân chủ
Pháp luật
Quyền con người
Abstract: Phân tích sự tác động của xã hội công nghệ thông tin, công nghệ số, cách mạng công nghiệp 4.0 đến nhà nước và pháp luật, dân chủ, quyền con người; nhận thức mới về vai trò, trách nhiệm của Nhà nước, cách thức điều chỉnh pháp luật nhằm khai thác có hiệu quả các cơ hội to lớn và giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2018-02
Type: Bài trích
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Số 3+4 (355+356) T02/2018
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai 3 - NCLP 3+4.18 - Vai tro trach nhiem cua nha nuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,88 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.