Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49479
Title: Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của người lao động - Quý III/2018
Authors: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Keywords: Công đoàn
Quyền và lợi ích của người lao động
Người lao động
Quyền và lợi ích
Abstract: Bản tin Công đoàn đổi mới vì quyền và lợi ích của người lao động số này sẽ giới thiệu về tiến độ các hoạt động thí điểm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Dự án NIRF/Japan, cũng như một số bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình thực hiện thí điểm. Ngoài ra, một số sự kiện nổi bật trong quý như Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cũng được giới thiệu.
Publisher: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Issue Date: 2018-10-01
Type: Bản thông tin
Extent: 12 trang; pdf
Method: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Language: vi
Right: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.