Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49490
Title: Vận dụng chiến lược đại dương xanh đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế
Authors: Nguyễn Văn Hưởng, Bùi Thị Mai Linh
Keywords: Doanh nghiệp
Chiến lược kinh doanh
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chiến lược cạnh tranh
Chiến lược đại dương xanh
Abstract: Chiến lược đại dương xanh thay đổi tư duy của các công ty, giúp họ đưa ra những chiến lược kinh doanh riêng biệt, xây dựng những đại dương xanh cho riêng mình, để tạo ra giá trị khác biệt trên cơ sở né tránh sự cạnh tranh và đối đầu với các đối thủ mạnh trong quá trình hội nhập.
Issue Date: 2017-12
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Nghiên cứu Kinh tế số 12(475) - Tháng 12/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • B4-NCKT12.17-Van dung chien luoc dai duong xanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.