Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49498
Title: Bản tin việc làm và mức độ bền vững về môi trường tại Việt Nam
Authors: Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
Keywords: Vấn đề việc làm
Mức độ bền vững
Môi trường
Việt Nam
Abstract: Bản tin Việc làm và mức độ bền vững môi trường tại Việt Nam là một phần trong sê-ri ấn phẩm về các chỉ số chính của việc làm và mức độ bền vững môi trường tại 36 quốc gia trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Những chỉ số này bao gồm (i) việc làm trong các lĩnh vực về môi trường; (ii) trình độ kỹ năng; (iii) mức độ dễ bị tổn thương của việc làm; (iv) việc làm về năng lượng tái tạo; (v) xếp hạng trong Bảng Xếp hạng Chỉ số Hiệu quả Môi trường
Publisher: Tổ chức Lao động Quốc tế
Issue Date: 2018-05-30
Type: Bản thông tin
Extent: 6 trang; pdf
Method: Tổ chức Lao động Quốc tế
Language: vi
Right: Tổ chức Lao động Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.