Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49500
Title: Chương trình Hợp tác quốc gia Việc làm bền vững tại Việt Nam, giai đoạn 2017-2021
Authors: Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
Keywords: Việc làm
Việc làm bền vững
Việt Nam
Giai đoạn 2017-2021
Abstract: Báo cáo trình bày về Chương trình Hợp tác quốc gia Việc làm bền vững tại Việt Nam lần thứ ba giữa ba bên bao gồm các cơ quan Chính phủ, các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động để giải quyết các thách thức trong việc đảm bảo đem lại cơ hội làm việc có hiệu quả và thu nhập công bằng cho tất cả phụ nữ và nam giới ở Việt Nam; đảm bảo an toàn tại nơi làm việc và bảo trợ xã hội cho gia đình; viễn cảnh tốt đẹp hơn về phát triển cá nhân và hội nhập xã hội; sự tự do thể hiện mối quan tâm, tổ chức và tham gia của người dân vào những vấn đề có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.
Publisher: Tổ chức Lao động Quốc tế
Issue Date: 2018-05-24
Type: Báo cáo
Extent: 91 trang; pdf
Method: Tổ chức Lao động Quốc tế
Language: vi
Right: Tổ chức Lao động Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.