Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49538
Title: Báo cáo nghiên cứu tóm tắt: Lao động tình dục ở Việt Nam – Góc nhìn từ Quyền lao động
Authors: Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
Keywords: Lao động tình dục
Quyền lao động
Tình dục
Việt Nam
Abstract: Một nghiên cứu mới của ILO cho thấy điều kiện làm việc tồi tệ rất phổ biến trong lĩnh vực công việc tình dục ở Việt Nam. Nhiều hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam được người lao động tình dục làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ nêu ra, như là, giữ giấy tờ tùy thân, giữ thu nhập, kiểm soát việc đi lại của nhân viên, không có hợp đồng lao động, bạo lực bởi người sử dụng lao động. Bạo lực và sự sợ hãi bạo lực được báo cáo ở mọi loại hình nơi làm việc và xảy ra với hầu hết những người lao động tình dục tham gia nghiên cứu…
Publisher: Tổ chức Lao động Quốc tế
Issue Date: 2016-09-16
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang; pdf
Method: Tổ chức Lao động Quốc tế
Language: vi
Right: Tổ chức Lao động Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.