Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49559
Title: Chấm dứt kết hôn trẻ em, trao quyền cho trẻ em gái
Authors: UNICEF Việt Nam, UNPFA Việt Nam
Keywords: Kết hôn trẻ em
Bảo vệ trẻ em
Trẻ em
Việt Nam
Abstract: Báo cáo này được xây dựng trên kết quả của các hội thảo và nghiên cứu về tình trạng kết hôn trẻ em và chung sống sớm như vợ chồng tại Việt Nam. Báo cáo cung cấp những khía cạnh sâu hơn về tỷ lệ và nhóm trẻ em gái có nguy cơ cao cũng như những đặc thù và yếu tố thúc đẩy nạn kết hôn trẻ em và chung sống sớm như vợ chồng. Báo cáo cũng đưa ra đề xuất ban đầu về xây dựng các biện pháp can thiệp toàn diện và có định hướng nhằm phòng ngừa nạn kết hôn trẻ em và chung sống sớm như vợ chồng tại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, báo cáo đã đưa ra những khuyến nghị cụ thể về tăng cường và củng cố pháp luật và chính sách để quy định rõ hơn hoạt động bảo vệ quyền của trẻ em dưới 18 tuổi.
Publisher: Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF Việt Nam)
Issue Date: 2018-03
Type: Báo cáo
Extent: 20 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.