Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49560
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorUNICEF Việt Nam-
dc.date.issued2018-02-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49560-
dc.description.abstractBáo cáo nghiên cứu này nhằm mục đích cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam.-
dc.format.extent152 trang; pdf-
dc.languagevivi
dc.publisherUNICEF Việt Namvi
dc.rightsUNICEF Việt Namvi
dc.subjectHỗ trợ tâm lývi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectSức khỏe tâm thầnvi
dc.subjectTâm lý xã hộivi
dc.subjectThanh thiếu niênvi
dc.titleSức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và thanh niên tại một số tỉnh và thành phố ở Việt Namvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodUNICEF Việt Nam-
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.