Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49561
Title: Báo cáo trẻ em ngoài nhà trường 2016
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Giáo dục cơ bản
Giáo dục
Trẻ em
Việt Nam
Trẻ em ngoài nhà trường
Abstract: Báo cáo nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt lớn về trẻ em ngoài nhà trường giữa nhóm hộ gia đình nghèo nhất và giàu nhất, đặc biệt càng ở cấp học cao hơn sự khác biệt này càng lớn. Dự kiến minh chứng này sẽ định hướng tăng cường triển khai thực thi chính sách, các biện pháp hệ thống và các can thiệp trọng điểm để xóa bỏ rào cản và thúc đẩy giáo dục hòa nhập có chất lượng cho các trẻ em còn bị tụt lại phía sau, theo cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 4 về giáo dục.
Publisher: UNICEF Việt Nam
Issue Date: 2018-01
Type: Báo cáo
Extent: 32 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6. Báo cáo Trẻ em ngoài nhà trường 2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.