Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49563
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorUNICEF Việt Nam-
dc.date.issued2017-09-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49563-
dc.description.abstractBáo cáo thực hiện nhằm để đáp ứng nhu cầu đào tạo của cán bộ, nhân viên và công tác viên xã hội cấp cơ sở về cung cấp dịch vụ cho nhóm yếu thế như trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, người nghèo, dân tộc thiểu số, và những người trong tình trạng khẩn cấp. Bên cạnh việc xây dựng tài liệu, hai khóa tập huấn giảng viên nguồn đã được tổ chức cho hơn 100 giảng viên đến từ các trường đại học, cao đẳng và trường dạy nghề của các tỉnh/thành phố. Những giảng viên nguồn này có trách nhiệm tập huấn lại cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên xã hội cấp cơ sở. Sau 5 năm thực hiện tập huấn, tài liệu này đã được điều chỉnh và hoàn thiện để công bố trên toàn quốc.-
dc.format.extent1180 trang; pdf-
dc.languagevivi
dc.publisherUNICEF Việt Namvi
dc.rightsUNICEF Việt Namvi
dc.subjectCông tác xã hộivi
dc.subjectCán bộ cấp cơ sởvi
dc.subjectBảo vệ trẻ emvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectSức khỏe cộng đồngvi
dc.titleChăm sóc sức khỏe cộng đồngvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodUNICEF Việt Nam-
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.