Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49565
Title: Quyền trẻ em và các nguyên tắc kinh doanh
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Quyền trẻ em
Nguyên tắc kinh doanh
Trẻ em
Việt Nam
Abstract: Báo cáo đánh giá trẻ em là những người có liên quan chính trong kinh doanh; các em là khách hàng, là người trong gia đình của nhân viên, là lao động trẻ, là những nhân viên và là nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong tương lai. Đồng thời, trẻ em cũng là những thành viên chủ chốt của cộng đồng và môi trường nơi doanh nghiệp vận hành.
Publisher: UNICEF Việt Nam
Issue Date: 2017-08
Type: Báo cáo
Extent: 40 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10. Quyền trẻ em và các nguyên tắc kinh doanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 65,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.