Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49567
Title: Đánh giá kết thúc dự án hỗ trợ khẩn cấp của chính phủ Việt Nam và UNICEF cho trẻ em và phụ nữ tại 10 tỉnh chịu ảnh hưởng bởi hạn hạn và xâm nhập mặn
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Dự án hỗ trợ khẩn cấp
UNICEF
Chính phủ Việt Nam
Trẻ em
Phụ nữ
Abstract: Báo cáo đánh giá nêu lên 7 tiêu chí bao gồm: tính kịp thời của hoạt động ứng phó,, sự liên quan và phù hợp trong cách tiếp cận và các hoạt động, tính hiệu quả và chất lượng của phương thức ứng phó, lựa chọn địa bàn và đối tượng hưởng lợi, hiệu quả chi phí của các hoạt động cứu trợ do chính phủ và UNICEF đồng triển khai, hiệu quả của cơ chế điều phối, tính bền vững và kết nối dài hạn.
Publisher: UNICEF Việt Nam
Issue Date: 2017-05
Type: Báo cáo
Extent: 4 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.