Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49568
Title: Phân tích tình hình trẻ em Lào Cai
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Trẻ em
Lào Cai
Báo cáo tình hình
Phân tích số liệu
Abstract: Báo cáo phân tích tình hình trẻ em tỉnh Lào Cai góp phần cung cấp một bức tranh tổng thể về tình hình trẻ em trai và gái ở Lào Cai, trong đó phân tích sâu các vấn đề của trẻ em đang tồn tại, những rào cản trong bối cảnh đặc thù của một tỉnh thuộc Trung du và miền núi phía Bắc, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Publisher: UNICEF Việt Nam
Issue Date: 2016-09
Type: Báo cáo
Extent: 206 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14. Phân tích tình hình trẻ em Lào Cai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.