Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49569
Title: Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế cho bà mẹ và trẻ em tại mộ số xã thuộc địa bàn khó khăn tỉnh Gia Lai
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Báo cáo khảo sát
Người dân tại Gia Lai
Gia Lai
Chính sách xã hội
Abstract: Báo cáo trình bày rõ ràng mục tiêu là nhằm cải thiện chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, đặc biệt những nhóm dễ bị tổn thương (trẻ em, nhóm nghèo, dân tộc thiểu số, vùng sâu và vùng xa v.v), tại 6 xã của 3 huyện, bao gồm xã H'ra và A Yun (huyện Mang Yang); xã Đăk Rong và Krong (huyện Kbang); xã Chư Rcăm và Uar (huyện Krông Pa). Nghiên cứu này ghi nhận và phân tích ý kiến của người sử dụng 05 dịch vụ y tế dành cho bà mẹ và trẻ em đang được cung cấp tại tuyến xã, bao gồm: Chăm sóc trước sinh; Chăm sóc sau sinh; Tiêm chủng; Khám chữa bệnh cho bà mẹ và trẻ em; và Truyền thông giáo dục sức khỏe.
Publisher: UNICEF Việt Nam
Issue Date: 2016-09
Type: Báo cáo
Extent: 86 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.