Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49576
Title: Survey report: Actual situation and management mechanism of independent, private child care groups in Viet Nam
Other Titles: Báo cáo khảo sát thực trạng và cơ chế quản lý nhóm trẻ độc lập tư thục tại Việt Nam
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Private child care groups
Nhóm tư thục
Management mechanism
Cơ chế quản lý
Independent
Sự độc lập
Abstract: Báo cáo nghiên cứu này tập trung phân tích, tìm hiểu tình hình thực tế tại các nhóm trẻ độc lập tư thục và nhóm trẻ gia đình để từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm dỡ bỏ những rào cản hiện tại, cản trở việc phát triển trẻ thơ toàn diện, đặc biệt với nhóm trẻ dưới 3 tuổi ở Việt Nam. Khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Việt Nam trực thuộc Viện Khoa học & Giáo dục Việt Nam tiến hành với sự hỗ trợ của UNICEF Việt Nam từ năm 2015. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành đi thực địa tại 6 tỉnh đại diện cho 3 khu vực đặc thù ở Việt Nam, bao gồm khu vực đông dân cư (Hà Nội, Nghệ An), khu vực có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất (Bình Dương, Vĩnh Phúc) và khu vực có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ( Lào Cai, Gia Lai).
Publisher: UNICEF Việt Nam
Issue Date: 2016-12
Type: Báo cáo
Extent: 104 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.