Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49580
Title: Phân tích tình hình trẻ em và phụ nữ tỉnh Kon Tum
Authors: UNICEF Việt Nam
Keywords: Trẻ em
Phụ nữ
Tỉnh Kon Tum
Phân tích số liệu
Abstract: Báo cáo phân tích tình hình trẻ em này là một trong các nghiên cứu phân tích tình hình mà UNICEF Việt Nam khởi xướng nhằm hỗ trợ các tỉnh thông qua chương trình chính sách xã hội và quản trị. Mục đích của sáng kiến này là cung cấp thông tin cho quá trình lập kế hoạch và ngân sách của các tỉnh, bao gồm Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch các ngành để các kế hoạch này trở nên thân thiện với trẻ em hơn và dựa trên bằng chứng.
Publisher: UNICEF Việt Nam
Issue Date: 2015-06
Type: Báo cáo
Extent: 224 trang; pdf
Method: UNICEF Việt Nam
Language: vi
Right: UNICEF Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19. Phân tích tình hình trẻ em và phụ nữ tỉnh Kon Tum.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.