Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49581
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorUNICEF Việt Nam-
dc.date.issued2014-11-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49581-
dc.description.abstractBáo cáo khảo sát này thu thập ý kiến phản hồi và đánh giá sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ dịch vụ theo 7 khía cạnh bao gồm: Mức độ sẵn có của dịch vụ; Khả năng tiếp cận dịch vụ; Mức độ sử dụng dịch vụ; Chất lượng dịch vụ; Sự hài lòng đối với dịch vụ đã sử dụng; Những khó khăn, vướng mắc khi sử dụng dịch vụ; Các đề xuất cải thiện chất lượng dịch vụ.-
dc.format.extent91 trang; pdf-
dc.languagevivi
dc.publisherUNICEF Việt Namvi
dc.rightsUNICEF Việt Namvi
dc.subjectDịch vụ y tếvi
dc.subjectĐiện Biênvi
dc.subjectSự hài lòng của người dânvi
dc.subjectY tếvi
dc.subjectChính sách xã hộivi
dc.titleBáo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã tại Điện Biênvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodUNICEF Việt Nam-
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.