Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49589
Title: Pháp luật Nhật Bản, Trung Quốc về ô nhiễm không khí và gợi ý chính sách đối với Việt Nam
Authors: Mai Hải Đăng
Keywords: Ô nhiễm môi trường
Ô nhiễm không khí
Luật Kiểm soát ô nhiễm không khí
APCA
Abstract: Bài viết phân tích những quy định về các biện pháp phòng ngừa, xử lý ô nhiễm không khí và trách nhiệm pháp lý đối với các chủ thể gây ô nhiễm không khí, đặc biệt là trách nhiệm pháp lý đối với pháp nhân được quy định trong Luật Phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm không khí của Trung Quốc và Luật Kiểm soát ô nhiễm không khí của Nhật Bản, từ đó đề xuất xây dựng Luật Phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm không khí của Việt Nam.
Issue Date: 2018-3
Type: Bài trích
Extent: 10tr.
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Số 6(358) T3/2018
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • B8- NCLP6.18- Ô nhiem khong khi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.