Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49589
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorMai Hải Đăng-
dc.date.issued2018-3-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49589-
dc.description.abstractBài viết phân tích những quy định về các biện pháp phòng ngừa, xử lý ô nhiễm không khí và trách nhiệm pháp lý đối với các chủ thể gây ô nhiễm không khí, đặc biệt là trách nhiệm pháp lý đối với pháp nhân được quy định trong Luật Phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm không khí của Trung Quốc và Luật Kiểm soát ô nhiễm không khí của Nhật Bản, từ đó đề xuất xây dựng Luật Phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm không khí của Việt Nam.-
dc.format.extent10tr.-
dc.languagevivi
dc.subjectÔ nhiễm môi trườngvi
dc.subjectÔ nhiễm không khívi
dc.subjectLuật Kiểm soát ô nhiễm không khívi
dc.subjectAPCAvi
dc.titlePháp luật Nhật Bản, Trung Quốc về ô nhiễm không khí và gợi ý chính sách đối với Việt Namvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu lập pháp. Số 6(358) T3/2018-
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • B8- NCLP6.18- Ô nhiem khong khi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.