Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49594
Title: Về khái niệm, đối tượng bảo vệ an ninh mạng và giải thích từ ngữ tại điều 3 Dự thảo Luật an ninh mạng
Authors: Nguyễn Mai Bộ
Keywords: An ninh mạng
Dự thảo luật an ninh mạng
Không gian mạng
Tội phạm mạng
Abstract: Sau khi tiếp thu ý kiến của các Đại biểu tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 4, Dự thảo Luật An ninh mạng đã được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 20. Mặc dù cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu những ý kiến góp ý của Đại biểu Quốc hội và Ủy ban thượng vụ Quốc hội để chỉnh lý, bổ sung, tuy nhiên Dự thảo luật này vẫn còn một số điểm hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện
Issue Date: 2018-4
Type: Bài trích
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Số 7(359) T4/2018
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • B5-NCLP7.18-Bao ve an ninh mang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.