Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49599
Title: Study on the quality of Family Planning in Viet Nam
Other Titles: Nghiên cứu về chất lượng kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam
Authors: UN Viet Nam
Keywords: The quality
Chất lượng
Family Planning
Kế hoạch hóa gia đình
Viet Nam
Abstract: Mặc dù Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể đối với hệ thống cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình, nhưng vẫn có những lo ngại về chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cũng như tỷ lệ ngừng sử dụng biện pháp tránh thai và thất bại của Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu cao về bằng chứng đáng tin cậy về chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) Việt Nam đã ủy quyền cho Trung tâm nghiên cứu phát triển con người (HDRC) hợp tác với Trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng (RTCCD) để thực hiện "Nghiên cứu về chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam". Với hy vọng báo cáo này hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, quản lý chương trình, chuyên gia y tế, nhà nghiên cứu và nhà tài trợ trong việc thiết kế và thực hiện các chính sách và chương trình đáp ứng nhu cầu tránh thai hiện đại của người Việt Nam, hướng tới mục tiêu cuối cùng của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển và các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 05-10-2018
Type: Báo cáo
Extent: 232 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2. Study on the quality of Family Planning in Viet Nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.