Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49601
Title: Final report: Viet Nam Midwifery Report 2016
Other Titles: Báo cáo Dịch vụ Hộ sinh tại Việt Nam 2016
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Report
Báo cáo
Midwifery
Dịch vụ hộ sinh
Viet Nam
Abstract: Báo cáo này được phát triển bởi Bộ Y tế, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ UNFPA. Báo cáo đánh giá các nhu cầu hiện tại, tính sẵn có, khả năng tiếp cận, khả năng chấp nhận, chất lượng và khung pháp lý của các dịch vụ và thực hành hộ sinh ở Việt Nam, với tầm nhìn đến năm 2030. Báo cáo cũng đưa ra các khuyến nghị cho các hoạt động hộ sinh trong những năm tới, bao gồm cả quản trị, con người, tài nguyên, tài chính, cung cấp dịch vụ, thông tin y tế và cơ sở hạ tầng, thiết bị và dược phẩm. Với hy vọng rằng báo cáo này hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, quản lý chương trình, chuyên gia y tế, nhà nghiên cứu và nhà tài trợ trong việc thiết kế và thực hiện các chương trình sức khỏe sinh sản hiệu quả để đạt được các mục tiêu cuối cùng của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển và các Mục tiêu Phát triển Bền vững ở Việt Nam.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2018-04-26
Type: Báo cáo
Extent: 276 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4. FINAL REPORT Viet Nam Midwifery Report 2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,88 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.