Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49601
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorUN Viet Nam-
dc.date.issued2018-04-26-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49601-
dc.description.abstractBáo cáo này được phát triển bởi Bộ Y tế, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ UNFPA. Báo cáo đánh giá các nhu cầu hiện tại, tính sẵn có, khả năng tiếp cận, khả năng chấp nhận, chất lượng và khung pháp lý của các dịch vụ và thực hành hộ sinh ở Việt Nam, với tầm nhìn đến năm 2030. Báo cáo cũng đưa ra các khuyến nghị cho các hoạt động hộ sinh trong những năm tới, bao gồm cả quản trị, con người, tài nguyên, tài chính, cung cấp dịch vụ, thông tin y tế và cơ sở hạ tầng, thiết bị và dược phẩm. Với hy vọng rằng báo cáo này hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, quản lý chương trình, chuyên gia y tế, nhà nghiên cứu và nhà tài trợ trong việc thiết kế và thực hiện các chương trình sức khỏe sinh sản hiệu quả để đạt được các mục tiêu cuối cùng của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển và các Mục tiêu Phát triển Bền vững ở Việt Nam.-
dc.format.extent276 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherUN Viet Namvi
dc.rightsUN Viet Namvi
dc.subjectReportvi
dc.subjectBáo cáovi
dc.subjectMidwiferyvi
dc.subjectDịch vụ hộ sinhvi
dc.subjectViet Namvi
dc.titleFinal report: Viet Nam Midwifery Report 2016vi
dc.title.alternativeBáo cáo Dịch vụ Hộ sinh tại Việt Nam 2016vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodUN Viet Nam-
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4. FINAL REPORT Viet Nam Midwifery Report 2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,88 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.