Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49607
Title: State of the World Population Report: The Power of 1.8 Billion: Adolescents, Youth and the Transform
Other Titles: Báo cáo dân số thế giới: Sức mạnh của 1,8 tỷ thanh thiếu niên, thanh niên và sự chuyển đổi
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Population
Dân số
Adolescents
Thanh thiếu niên
Youth
Thiếu niên
Viet Nam
Abstract: Báo cáo cho thấy rằng các quốc gia đang phát triển có số lượng lớn thanh niên có thể thấy nền kinh tế của họ tăng vọt, miễn là họ đầu tư nhiều vào người trẻ về giáo dục, y tế và bảo vệ quyền của họ. Những lợi ích kinh tế tiềm năng sẽ được hiện thực hóa thông qua cổ tức nhân khẩu học, có thể xảy ra khi một quốc gia có dân số trong độ tuổi lao động lớn hơn dân số già và quá trẻ. Báo cáo cho thấy rằng để tối đa hóa lợi ích, các quốc gia phải đảm bảo dân số trong độ tuổi lao động trẻ của họ được trang bị để nắm bắt cơ hội việc làm và các khả năng kiếm thu nhập khác.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2014-11-27
Type: Báo cáo
Extent: 136 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.