Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49609
Title: 'Teach the wife when she first arrives'
Other Titles: Dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Violent notions
Quan niệm về bạo lực
Violence
Bạo lực
Domestic violence
Bạo lực gia đình
Abstract: Báo cáo 'Dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về ' nhằm mục đích tìm hiểu sâu về lịch sử cuộc sống của mỗi người đàn ông để hiểu những yếu tố nào thúc đẩy đàn ông hướng tới những quan niệm bạo lực và những yếu tố nào khiến đàn ông liên tưởng đến một người đàn ông với những hành vi không bạo lực, bình đẳng giới . Những phát hiện nghiên cứu này có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới ở Việt Nam. Cuối cùng, nghiên cứu này cho thấy bạo lực là không thể tránh khỏi và việc thay đổi là có thể
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2012-12-20
Type: Báo cáo
Extent: 63 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12. 'Teach the wife when she first arrives'.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 993,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.