Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49609
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorUN Viet Nam-
dc.date.issued2012-12-20-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49609-
dc.description.abstractBáo cáo 'Dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về ' nhằm mục đích tìm hiểu sâu về lịch sử cuộc sống của mỗi người đàn ông để hiểu những yếu tố nào thúc đẩy đàn ông hướng tới những quan niệm bạo lực và những yếu tố nào khiến đàn ông liên tưởng đến một người đàn ông với những hành vi không bạo lực, bình đẳng giới . Những phát hiện nghiên cứu này có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới ở Việt Nam. Cuối cùng, nghiên cứu này cho thấy bạo lực là không thể tránh khỏi và việc thay đổi là có thể-
dc.format.extent63 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherUN Viet Namvi
dc.rightsUN Viet Namvi
dc.subjectViolent notionsvi
dc.subjectQuan niệm về bạo lựcvi
dc.subjectViolencevi
dc.subjectBạo lựcvi
dc.subjectDomestic violencevi
dc.subjectBạo lực gia đìnhvi
dc.title'Teach the wife when she first arrives'vi
dc.title.alternativeDạy vợ từ thưở bơ vơ mới vềvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodUN Viet Nam-
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12. 'Teach the wife when she first arrives'.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 993,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.