Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49613
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorUN Viet Nam-
dc.date.issued2012-03-12-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49613-
dc.description.abstractBáo cáo này xác định các điểm mạnh và điểm yếu của mô hình can thiệp được thí điểm và phân tích xem mô hình hoặc các thành phần của mô hình có thể được nhân rộng trên toàn quốc hay không. Nó cũng cung cấp một định hướng chiến lược về đáp ứng GBV/DV tại Việt Nam, bao gồm thông tin sẽ giúp họ phát triển một mô hình can thiệp phù hợp với nhu cầu của xã hội, văn hóa và chính trị hành chính Việt Nam.-
dc.format.extent36 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherUN Viet Namvi
dc.rightsUN Viet Namvi
dc.subjectDomestic violence preventionvi
dc.subjectPhòng chống bạo lực gia đìnhvi
dc.subjectDomestic violencevi
dc.subjectBạo lực gia đìnhvi
dc.subjectViet Namvi
dc.titleDomestic Violence prevention and response in Viet Namvi
dc.title.alternativePhòng chống bạo lực gia đình tại Việt Namvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodUN Viet Nam-
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17. Domestic Violence prevention and response in Viet Nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.