Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49615
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorUN Viet Nam-
dc.date.issued2012-03-10-
dc.date.issued2019-02-26-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49615-
dc.description.abstractBáo cáo là sản phẩm của sự hợp tác của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế lớn hoạt động trong lĩnh vực già hóa dân số. Phân tích tình hình hiện tại của người già và đánh giá tiến bộ trong các chính sách và hành động của chính phủ và các bên liên quan khác kể từ Hội nghị Thế giới thứ hai để đáp ứng các cơ hội và thách thức của một thế giới già cỗi. Cung cấp nhiều ví dụ các chương trình đổi mới giải quyết thành công các vấn đề lão hóa và mối quan tâm của người già.-
dc.format.extent192 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherUN Viet Namvi
dc.rightsUN Viet Namvi
dc.subjectAgeingvi
dc.subjectLão hóavi
dc.subjectPopulation ageingvi
dc.subjectDân số giàvi
dc.subjectPopulationvi
dc.subjectDân sốvi
dc.titleAgeing in the Twenty First Century: A celebration and a challengevi
dc.title.alternativeLão hóa trong thế kỷ thứ hai mươi: Một điểm ghi nhớ và một thách thứcvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodUN Viet Nam-
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.