Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49616
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorUN Viet Nam-
dc.date.issued2012-05-22-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49616-
dc.description.abstractBáo cáo phân tích các chỉ số khác nhau bao gồm hồ sơ tuổi, giới tính và mô hình hôn nhân; tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử; trình độ học vấn và đào tạo kỹ thuật của từng dân tộc, bao gồm kết quả hoàn thành, kết quả chính và một loạt các chuyên khảo về điều tra dân số năm 2009. Các chỉ số khác đã được tổng hợp và tính toán từ dữ liệu gốc.-
dc.format.extent33 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherUN Viet Namvi
dc.rightsUN Viet Namvi
dc.subjectEthnic groupsvi
dc.subjectNhóm dân tộcvi
dc.subjectMortality ratesvi
dc.subjectTỷ lệ tửvi
dc.subjectFertility ratesvi
dc.subjectTỷ lệ sinhvi
dc.titleEthnic groups in Viet Nam: An analysis of key indicators from the 2009 Viet Nam Population and Housing Censusvi
dc.title.alternativeNhóm dân tộc ở Việt Nam: Phân tích các chỉ số chính từ Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodUN Viet Nam-
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 20. Ethnic groups in Viet Nam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.