Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49617
Title: Fact Sheet on Sex Selection: A Threat to Lives of Women and Girls
Other Titles: Bản thông tin về lựa chọn giới tính: Mối đe dọa đối với cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái
Authors: UN Viet Nam
Keywords: Gender
Giới tính
Women
Phụ nữ
The sex ratio at birth
Tỷ lệ giới tính khi sinh
Abstract: Tỷ số giới tính khi sinh (SRB) dao động từ 104 đến 106 trẻ sinh nam trên 100 trẻ sinh ra ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhưng mức độ của nó đã tăng dần trong 25 năm qua ở một số quốc gia châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc và Ấn Độ. Tỷ lệ giới tính lệch lạc này phản ánh sở thích của con trai, kết hợp với việc tăng khả năng tiếp cận công nghệ lựa chọn. Kết quả là hàng triệu người phụ nữ bị mất tích của Haiti, cuộc khủng hoảng ngày càng tăng đối với phụ nữ và xã hội.
Issue Date: 2011-06-10
Type: Báo cáo
Extent: 4 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22. Fact Sheet on Sex Selection A Threat to Lives of Women and Girls.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 150,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.