Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49650
Title: State of World Population 2007
Other Titles: Dân số thế giới 2007
Authors: UN Viet Nam
Keywords: State of World population
Thực trạng dân số thế giới
Urbanization
Đô thị hóa
Policy
Chính sách
Population
Dân số
Abstract: Báo cáo Dân số Thế giới năm 2007 phác thảo những thách thức và cơ hội do sự phát triển đô thị không thể tránh khỏi sắp tới. Nó cũng xua tan nhiều quan niệm sai lầm về đô thị hóa và kêu gọi các nhà hoạch định chính sách thực hiện các bước phối hợp, chủ động để khai thác tiềm năng của các thành phố để cải thiện cuộc sống của tất cả mọi người. Vào năm 2008, lần đầu tiên, hơn một nửa dân số thế giới sẽ sống ở khu vực thành thị. Đến năm 2030, các thị trấn và thành phố sẽ là nhà của gần 5 tỷ người. Dân số đô thị của Châu Phi và Châu Á sẽ tăng gấp đôi trong một thế hệ. Sự thay đổi chưa từng có này có thể tăng cường sự phát triển và thúc đẩy sự bền vững, hoặc nó có thể làm sâu sắc thêm tình trạng nghèo đói và đẩy nhanh sự suy thoái môi trường.
Publisher: UN Viet Nam
Issue Date: 2007-10-12
Type: Báo cáo
Extent: 108 trang; pdf
Method: UN Viet Nam
Language: en
Right: UN Viet Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 35. State of World Population 2007.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,88 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.