Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49692
Title: Phòng ngừa và khắc phục ô nhiễm môi trường Biển. Từ việc thực hiện quyền tự do hàng hải của tàu thuyền nước ngoài trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam
Authors: Hà Thanh Hòa
Keywords: Ô nhiễm môi trường
Đặc quyền kinh tế
Pháp luật quốc tế
Pháp luật Việt Nam
Ô nhiễm môi trường biển
Abstract: Tập trung tìm hiểu các quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam về phòng ngừa và khắc phục ô nhiễm môi trường biển từ việc thực hiện quyền tự do hàng hải của tàu thuyền nước ngoài trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bài viết đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam
Issue Date: 2018-6
Type: Bài trích
Extent: 10tr.
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Số 12(364) T6/2018
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • B4-NCLP12.18-o nhiem moi truong Bien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.