Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49698
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorTrần Thái Dương-
dc.date.issued2018-6-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49698-
dc.description.abstractQuan niệm nguyên tác giới hạn quyền (quyền con người, quyền cơ bản cùa công dân) trong Hiến pháp theo nghĩa rộng gồm nguyên tắc chung về sự giới hạn đối với các quyền và nguyên tắc về sự giới hạn đối với mỗi quyền cụ thể được xác lập khi ghi nhận quyền, tác giả đã khảo cứu, so sánh sự thể hiện nguyên tấc giới hạn quyền trong 5 bản Hiến pháp từ Hiến pháp năm 1946 đén Hiến pháp năm 2013, đưa ra nhận xét và kiến nghị về nguyên tấc giới hạn quyền trong Hiến pháp Việt Nam.-
dc.format.extent10tr.-
dc.languagevivi
dc.subjectHIến phápvi
dc.subjectNguyên tắc giới hạn quyềnvi
dc.subjectGiới hạn quyềnvi
dc.subjectHạn chế quyềnvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleNguyên tắc giới hạn quyền trong các bản Hiến pháp Việt Namvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu lập pháp. Số 13(365) T6/2018-
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • B1-NCLP13.18-Nguyen tac gioi han quyen.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.