Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49700
Title: Tăng cường hoạt động giám sát giải quyết tố cáo của Quốc hội góp phần bảo đảm quyền tố cáo của công dân
Authors: Đặng Thị Kim Ngân
Keywords: Giám sát
Giải quyết tố cáo
Quyền tố cáo
Quốc hội
Abstract: Quốc hội là chủ thể thực hiện giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và với công tác giải quyết tố cáo hành chính nói riêng. Việc giám sát bảo đảm cho các quy định của Hiến pháp, luật và các Nghị quyết của Quốc hội về giải quyết tố cáo được thực hiện đúng đắn; đồng thời góp phần bảo đảm thực hiện quyền tố cáo của công dân.
Issue Date: 2018-6
Type: Bài trích
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Số 13(365) T6/2018
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • B3-NCLP13.18-Giai quyet to cao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.