Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49711
Title: Câu hỏi về tính pháp lý của "đường lưỡi bò liền nét" trên Biển Đông
Authors: Hoàng Việt
Keywords: Tranh chấp Biển Đông
Đường lưỡi bò
Phan quyết trọng tài
Đường lưỡi bò liền nét
Abstract: Đến nay, Trung Quốc vân ráo riết tìm mọi cách để biến "đường lưỡi bò" thành hiện thực. Một trong những cách đó là "phát hiện" ra bản đồ có "đường lưỡi bò liền nét" mà họ cho rằng đã xuất bản từ năm 1951. Tuy nhiên, bản chất của yêu sách "đường lưỡi bò của Trung Quốc không có tính chất pháp lý, nên những biện minh của họ không được luật pháp quốc tế chấp nhận.
Issue Date: 2018-6
Type: Bài trích
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Số 14(366) T6/2018
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • B3-NCLP14.18-Duong luoi bo lien net.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.