Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49722
Title: Bàn về việc thành lập cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng ở nước ta
Authors: Vũ Công Giao, Đỗ Thu Huyền
Keywords: Tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng
ACA
Abstract: Trong bối cảnh công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng và Nhà nước rất quan tâm và chỉ đạo quyết liệt nhưng kết quả đạt được còn hạn chế, đây là thời điểm thích hợp để tính đến những giải pháp mang tính chiến lược trong phòng, chống tham nhũng, trong đó có việc xây dựng một mô hình cơ quan phòng, chống tham nhũng phù hợp với điều kiện của Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiền về vị trí yà vai trò của ACA trong tương quan so sánh với pháp luật quốc tế.
Issue Date: 2018-8
Type: Bài trích
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Số 15(367) T8/2018
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • B4-NCLP15.18-Co quan chuyen trach phong, chong tham nhung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.