Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49729
Title: Kỹ năng giám sát tối cao về xem xét báo cáo
Authors: Bùi Ngọc Thanh
Keywords: Giám sát tối cao
Xem xét báo cáo
Kỹ năng giám sát tối cao
Đại biểu Quốc hội
Abstract: Trong bảy hình thức giám sát tối cao của Quốc hội được quy định tại Điều 11 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 thì hình thức xem xét báo cáo công tác là hình thức duy nhất diễn ra thường xuyên ở tất cả các kỳ họp của Quốc hội trong mỗi khóa. Bởi vậy, khi bàn về kỹ năng hoạt động giám sát thì trước hết cũng ưu tiên bàn về kỹ năng giám sát của hình thức giám sát này.
Issue Date: 2018-8
Type: Bài trích
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Số 16(368) T8/2018
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • B2-NCLP16.18-Xem xet bao cao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.