Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49743
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorInter-Parliamentary Union (IPU)-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49743-
dc.description.abstractBáo cáo này cung cấp thông tin cập nhật về tỷ lệ phần trăm và giới tính của các nghị sĩ trong độ tuổi 30, 40 và 45, cũng như những thông tin mới nhất về cơ chế đặc biệt được thiết kế để khuyến khích hoặc tăng cường sự tham gia của những người trẻ tuổi vào nghị viện.-
dc.format.extent19 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherInter-Parliamentary Union (IPU)vi
dc.rightsInter-Parliamentary Union (IPU)vi
dc.subjectYouth participationvi
dc.subjectSự tham gia của thanh niênvi
dc.subjectNational parliamentsvi
dc.subjectNghị viện quốc giavi
dc.subjectGendervi
dc.subjectGiới tínhvi
dc.titleYouth participation in national parliaments: 2018vi
dc.title.alternativeSự tham gia của thanh niên vào nghị viện quốc gia: 2018vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodInter-Parliamentary Union (IPU)-
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22. Youth participation in national parliaments.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.