Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49744
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorInter-Parliamentary Union (IPU)-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49744-
dc.description.abstractNghiên cứu khu vực này tìm cách lấy những phát hiện ban đầu của một báo cáo IPU năm 2016, đặc biệt tập trung vào tình hình tại các nghị viện ở Châu Âu. Đó là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa IPU và Hội đồng Nghị viện của Hội đồng Châu Âu (PACE), và là nghiên cứu đầu tiên trong một loạt các nghiên cứu khu vực mà IPU muốn tiến hành về chủ đề này. Nghiên cứu cũng mở rộng phạm vi nghiên cứu bao gồm quấy rối và bạo lực phụ nữ tại các nghị viện ở Châu Âu-
dc.format.extent20 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherInter-Parliamentary Union (IPU)vi
dc.rightsInter-Parliamentary Union (IPU)vi
dc.subjectSexismvi
dc.subjectChủ nghĩa phân biệt giới tínhvi
dc.subjectHarassmentvi
dc.subjectQuấy rối tình dụcvi
dc.subjectViolencevi
dc.subjectBạo lựcvi
dc.subjectParliaments in Europevi
dc.subjectNghị viện Châu Âuvi
dc.titleSexism, harassment and violence against women in parliaments in Europevi
dc.title.alternativeChủ nghĩa phân biệt giới tính, quấy rối và bạo lực đối với phụ nữ tại các nghị viện ở châu Âuvi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodInter-Parliamentary Union (IPU)-
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.