Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49747
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorInter-Parliamentary Union (IPU)-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/49747-
dc.description.abstractBản tóm tắt chính sách xem xét các xu hướngthay đổi lập pháp về khí hậu và phân tích các vụ kiện về biến đổi khí hậu ở 25 quốc gia. Được xuất bản bởi Viện nghiên cứu Grantham về biến đổi khí hậu và môi trường và Trung tâm chính sách và kinh tế biến đổi khí hậu phối hợp với Trung tâm Sabin về Luật biến đổi khí hậu và IPU, bản tóm tắt dựa trên hai cơ sở dữ liệu được duy trì bởi Viện nghiên cứu Grantham và Trung tâm Sabin.-
dc.format.extent8 trang; pdf-
dc.languageenvi
dc.publisherInter-Parliamentary Union (IPU)vi
dc.rightsInter-Parliamentary Union (IPU)vi
dc.subjectClimate changevi
dc.subjectBiến đổi khí hậuvi
dc.subjectLegislationvi
dc.subjectLập phápvi
dc.subjectClimatevi
dc.subjectKhí hậuvi
dc.titleGlobal trends in climate change legislation and litigation: 2018 snapshotvi
dc.title.alternativeXu hướng toàn cầu về lập pháp và tranh tụng về biến đổi khí hậu: Ảnh chụp năm 2018vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodInter-Parliamentary Union (IPU)-
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.